A A A

Instalowanie znaków i podręcznego sprzętu PPOŻ

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w gaśnice i oznakowane znakami spełniającymi wymogi PN/EN. Różnorodność znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, gaśnic a także charakterystyka danego budynku wymaga doświadczenia w trakcie instalowania gaśnic i oznakowania.

 

Musimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy gaśnicami, miejscu ich  usytuowania , oraz o to aby zapewniony był do nich dostęp i widoczność. Dobierzemy gaśnice w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy odnośnie ilości środka gaśniczego na zajmowaną powierzchnie, oraz aby były to gaśnice gaszące grupy pożarów mogących wystąpić w  Państwa budynkach

 

Korzystając z usługi naszej firmy będą mieli Państwo pewność, że ilość i rodzaj znaków jak i sprzetu znajdującego się w Państwa obiekcie jest wystarczający ilościowo, a także właściwie rozmieszczony.

 

Oferuje Państwu wyłącznie gaśnice i znaki będące najwyższej jakości, oraz posiadające wszystkie wymagane certyfikaty.