A A A

Dlaczego gaśnice

W myśl istniejących przepisów każdy obiekt budowlany powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

 

Wiąże się to z nieustannym zagrożeniem pożarowym. Pożar jest zjawiskiem rzadkim, ale gdy wystąpi to jego skutki mogą być katastrofalne dla ludzi oraz dla mienia. Dlatego prawo nakłada na użytkowników i właścicieli budynków obowiązek stosowania przepisów, których celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru oraz skutecznej walce w przypadku jego wystąpienia.

 

Jeżeli dojdzie do zaprószenia ognia potrafi on rozprzestrzeniać się w sposób błyskawiczny. W sytuacji, kiedy ogień dopiero zaczyna swoją niszczycielską ekspansję jest stosunkowo łatwy do opanowania. Wtedy nieocenionym sprzętem pomocnym w jego zwalczaniu jest podręczny sprzęt gaśniczy w tym popularne gaśnice. Jego skuteczność jest jednak zależna od jego łatwego dostępu i wiedzy jak go użyć. Dlatego właśnie, przepisy nie tylko nakładają obowiązek posiadania sprzętu gaśniczego, ale również regulują sposób jego umiejscowienia. Również jego odpowiedni dobór, choć wydaję się na pozór prosty, w istocie jest sprawą bardziej skomplikowaną.

 

W zależności od specyfiki danego obiektu, jego przeznaczenia, znajdujących się wewnątrz materiałów lub osprzętu należy dobrać odpowiedni sprzęt do gaszenia. I tak np. inną metodą gasimy skład drewna, substancje łatwopalne, a inaczej trakcje kabli pod napięciem, czy sprzęt elektroniczny.

 

Aby sprostać tak różnym wymaganiom na rynku znajduje się kilkadziesiąt rodzajów gaśnic.Ich dobór oraz rozmieszczenie należy wykonać w sposób profesjonalny, uwzględniający zarówno przepisy PPOŻ oraz praktyczne zastosowanie!