A A A

O firmie

Firma  istnieje na rynku przeciwpożarowym od 1984 r. Posiadamy niezbędną wiedzę, wykwalifikowany personel,oraz doświadczenie aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów w zakresie  konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego i badania hydrantów oraz pomocy-doradztwa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

Gaśnice i agregaty gaśnicze są zbiornikami ciśnieniowymi i podlegają legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Firma nasza  posiada uznanie UDT w Bydgoszczy. Legalizacja zbiorników odbywa się w naszej firmie w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego .

 

Specjalizujemy się głównie w :

 • okresowe przeglądy techniczne sprzetu ppoż.
 • napełnianie, remonty gaśnic i agregatów gaśniczych
 • próby cisnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • pomiary ciśnień i wydajności hydrantów wewnętrznych ppoż
 • pomiary ciśnień i wydajności hydrantów zewnętrznych ppoż
 • dostawach i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego
 • dostawach i rozmieszczeniu znakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 • dostawach i rozmieszczeniu armatury i wyposażenia hydrantów przeciwpożarowych

 

Dzięki długoletniemu funkcjonowaniu na rynku i zdobytemu doświadczeniu gwarantujemy klientom ochronę ich mienia w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

I co najważniejsze !

 

W razie ewentualnych zdarzeń chronimy Państwa przed posądzeniem o zaniedbanie obowiązków ochrony przeciwpożarowej. Ma to wpływ na ustalenie przez ubezpieczycieli ew. winy

 

Posiadamy autoryzacje :

 • Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych
 • Ogniochron Wytwórnia Sprzętu Pożarniczego S.A.
 • Firma KRESAF-Producent Urządzeń "HYDRO- TEST"